nl-NL English (United States)
LEKKAGEDETECTIE
Voor detectie van lekkage in lange pijpleidingen zijn een tweetal geavanceerde optische glasfiber technieken beschikbaar:
  • DTS (Distributed Temperature Sensing). Dit systeem werkt op basis van het verschil in temperatuur tussen het getransporteerde medium en de omgeving. Bij ondergrondse leidingen wordt de glasvezel meestal onder (bij vloeistoffen) of boven (bij gassen) de leiding gelegd. 
  • DAS (Distributed Acoustic Sensing). Een geavanceerde fotoakoestische technologie, met andere woorden: een lek opsporen door te "luisteren". Wordt vooral toegepast bij bestaande leidingen en wanneer er nauwelijks of geen verschil in temperatuur is tussen het getransporteerde medium en de omringende grond. Additioneel voordeel is dat als er al glasvezel voor communicatie en data verkeer langs de leiding loopt, deze in veel gevallen voor lekkagedetectie kan worden gebruikt. 
Beide systemen kunnen tot 50 km lengte een lek tot op 1 meter nauwkeurig detecteren.

Downloads: 
              LEAKALERT
              DTS
              DAS
PIPEALERT:STRUCTURAL HEALTH MONITORING VOOR LANGE LEIDINGEN
Een uitleesunit stuurt continu een lichtpuls van een specifieke golflengte door één of meer op de leiding aangebrachte glasfibers.Het door de fibers terugverstrooide spectrum (het zgn. Brillouin effect) wordt door de uitleesunit geanalyseerd en vertaald naar het gedistribueerde vormveranderings- en spanningsgedrag over de volledige leidinglengte. De metingen worden automatisch gecompenseerd voor variaties in temperatuur.

Het systeem geeft over lengtes tot 50 km elke meter een uitlezing wat neerkomt op het equivalent van maar liefst 50.000 sensoren! De meetnauwkeurigheid op elk punt van de fiber bedraagt 20 microstrain ofwel 20/1000 mm per meter.

Download:
LOKAAL MONITOREN VAN LEIDINGEN
In dichtbevolkte gebieden moet nieuw aan te leggen infrastructuur vaak bestaande (ondergrondse) leidingen kruisen. De beheerder wil er dan absoluut zeker van zijn dat zijn leiding geen ontoelaatbare vervorming ondergaat.

Inventec biedt, al naar gelang van het specifieke geval, een aantal technieken om een leiding tijdens de werkzaamheden te monitoren. Bij deze technieken is het mogelijk om te blijven doormeten nadat de aanleg gereed is om eventuele restzettingen veroorzaakt door b.v. verkeersbelasting te monitoren.

Neem contact op voor meer informatie
DETECTIE VAN OMGEVINGSACTIVITEIT
Een uniek optisch-akoestisch syteem dat onmiddellijk waarschuwt voor dreigend gevaar van beschadiging van de leiding door b.v. graafwerkzaamheden, booractiviteiten en vandalisme. Elke activiteit veroorzaakt geluid waardoor energie wordt overgedragen naar de silica moleculen van de glasvezel. Een uitleesunit stuurt continu een lichtpuls van hoge frequentie door de fiber en analyseert het terugverstrooide licht. Uit veranderingen in het terugverstrooide spectrum is niet alleen te zien wat er gebeurt, maar ook waar dat langs de leiding plaats vindt.
 
Met een enkele uitleesunit kan een tracé tot 50 km lengte worden uitgelezen. De nauwkeurigheid van plaatsbepaling van het event is 1m op een leidinglengte van 15 km tot enkele meters over een afstand van 50 km.
Als er toch al glasvezels voor telecom of datatransmissie langs het leidingtracé liggen, dan kunnen die vaak gebruikt worden zodat de investering wordt beperkt.

Download:
DTS- DISTRIBUTED TEMPERATURE SENSING
In bredere zin wordt DTS niet alleen toegepast voor lekkage detectie. Het monitoren van de gedistribueerde temperatuur van een leiding of leidingnetwerk kan ook dienen als process management tool. De voordelen ten opzichte van traditionele spotmeting zijn evident. Het kan bijvoorbeeld gaan om oliepijpleidingen waar een lokale daling van temperatuur een indicatie is voor precipitatie van parafineuze fracties, maar ook in WKO (Warmte-Koude Opslag) vindt DTS haar toepassingen.

Download: 
Vrijwaringsclausule   Copyright 2016 by Inventec B.V.