nl-NL English (United States)
LPMH- SYSTEEM
Als het erom gaat de precieze hoogteligging van riolen (of andere ondergrondse leidingen) te bepalen is hellinghoekmeting met een robotcamera vaak niet nauwkeurig genoeg. Dan is LPMH (Longitudinal Profile Measurement by Hydrostatic pressure) de aangewezen methode.

Om autonome werking mogelijk te maken is de meet unit voorzien van een eigen vloeistofsysteem. Tijdens de metingen kan het riool dus gewoon in bedrijf blijven. Of het riool geheel of gedeeltelijk gevuld is of helemaal droog staat maakt voor de metingen niet uit. De metingen worden automatisch gecompenseerd voor variaties in temperatuur en atmosferische luchtdruk.

Wij voeren deze metingen zelf uit met eigen meetwagens op basis van een dagtarief.

Download:
DETECTEREN VAN FOUTIEVE AANSLUITINGEN
Foutieve aansluitingen, zowel op het vuilwaterriool als het regenwaterriool, veroorzaken vervuiling van het oppervlaktewater. Voor een goede werking van een rioolstelsel is het dus van groot belang om eventuele foutieve aansluiting op te sporen en te lokaliseren.

Distributed Temperature Sensing is hiervoor de meest effectieve methode. Over de lengte van de te onderzoeken sectie wordt in het riool een glasvezelkabel aangebracht die wordt aangesloten op een uitleesunit. Deze laatste stuurt continu een lichtpuls door de glasfiber en analyseert het op elk punt terugverstrooide licht. Uit verschuiving van het spectrum volgt de temperatuur. Zo ontstaat het direct uitleesbare gedistribueerde temperatuurprofiel over de gehele lengte (tot tientallen km's) van de kabel met een nauwkeurigheid van plaatsbepaling van één meter en een temperatuurresolutie van 0,5° C. Door deze metingen continu gedurende een periode van enkele weken uit te voeren worden eventuele foutieve aansluitingen haarscherp gelokaliseerd.

Naast levering van de apparatuur kunnen wij de metingen desgewenst ook zelf uitvoeren.

Download:
Vrijwaringsclausule   Copyright 2016 by Inventec B.V.