nl-NL English (United States)
DTS-GEDISTRIBUEERDE TEMPERATUURMETING
Distributed Temperature Sensing is een essentieel management tool voor operators om de belasting van een hoogspanningsnet te kunnen regelen en tijdig eventuele over de lengte van een tracé optredende hotspots te kunnen lokaliseren. Dit draagt wezenlijk bij aan een efficiënte en kosteneffectieve distributie van elektriciteit met name via een ondergronds netwerk.

Het systeem produceert het gedistribueerde temperatuurprofiel over afstanden tot 30km met een nauwkeurigheid van 0,5 ° C en een lengte interval van 1,00m.

Als het niet gaat om een permanent te installeren systeem maar om incidentele of periodieke metingen, dan kunnen wij deze met eigen apparatuur uitvoeren. Ook huur is mogelijk.

Download:
DSS-DISTRIBUTED STRAIN SENSING
DSS produceert niet alleen de gedistribueerde temperatuur maar ook de gedistribueerde rek in de leiding. Soms kan het nodig zijn om, naast de temperatuur, ook de constructieve integriteit van de leiding te bewaken (b.v. subsea leidingen, leidingen in sterk zettingsgevoelige bodem, gebieden met seismische activiteit).

DSS meet over lengtes tot 50km, met boosterstations zelfs tot 200km. Net als bij DTS vindt ook hier elke meter van het tracé een uitlezing plaats. De nauwkeurigheid van de temperatuurmeting bedraagt 0,5° C, die van de rek 20 microstrain ofwel 0,02mm/m.

Download:
Vrijwaringsclausule   Copyright 2016 by Inventec B.V.